Regnery.net Internet

HTML CSS PHP MYSQL JQuery SEO – internetoplossingen

CSS pseudo class

Sites hangen aan elkaar via links. De stijl van de links is belangrijk omdat een bezoeker direct moet kunnen zien wat een link is en wat niet. In css is het mogelijk om links verschillende opmaken te geven. Dit heet in CSS pseudo class.

CSS pseudo class

De pseudo class voor de <a> tag ziet er als volgt uit:

A:link { stijldeclaratie } 
A:visited { stijldeclaratie } 
A:active { stijldeclaratie } 
A:hover { stijldeclaratie }

Link staat voor een nog onbezochte link, visited voor een bezochte link, active voor actieve link en hover staat voor een link waar je overheen gaat. Deze pseudo-classes zijn misschien wel het meest belangrijk (overdreven), je kunt namelijk de kleur van de link, de achtergrondkleur, stijl, lettertype etcetera bepalen.

Voorbeeld:

A:link { background-color: silver; color: black;}

Een normale link krijgt nu als achtergrondkleur zilver en de tekst van de link wordt zwart. Je hoeft de anchor tag verder geen class of id naam te geven. Elke link in de pagina krijgt deze waarden toegekend. Het is natuurlijk wel mogelijk om de link nog een class te geven. Dit doe je als volgt:

A.hulp:link { color: red }

Deze vorm vereist weer een class naam bij de anchor tag. Dus nu wordt het:
<a class=”hulp” href=”#”>….</a>.

Zo kun je onderscheid gaan maken tussen de verschillende links op je pagina. Het nut hiervan kan zijn dat je onderscheid maakt tussen navigatie links en links binnen 1 pagina. De ervaring zal het leren.