Regnery.net Internet

HTML CSS PHP MYSQL JQuery SEO – internetoplossingen

CSS text

Niet alleen de stijl van de tekst is van groot belang voor een goede site. Ook de manier waarop je de tekst opmaakt is van groot belang. Via CSS text kun je dit precies de vormgeven die jij wilt. Hoe?

CSS text opmaak

De volgende eigenschappenĀ kun je regelen via text:

Text-align

Uitlijnen van tekst kom je altijd tegen bij het maken van een pagina. Of je nu een hobby site maakt of een site voor een bedrijf, het moet lekker weglezen. Op internet is het des te meer van belang hier aandacht aan te besteden. Mensen scannen de koppen en dik gedrukte woorden op een pagina. Alleen als de bezoeker echt op zoek is naar bepaalde informatie over een specifiek onderwerp, dan leest een bezoeker meer tekst. Maar met zoveel keus op het internet moet de pagina wel fijn ogen, anders is de bezoeker zo weer vertrokken.

Als property voor het uitlijnen van tekst dien je gebruik te maken van text-align. Text-align kan 4 values krijgen.

  • left
  • right
  • center
  • justify

De eerste drie values spreken voor zich. Links uitlijnen, rechts uitlijnen en centreren. Justify houdt in dat de tekst precies over de regel verdeeld wordt. In leesboeken wordt dit altijd toegepast en op internet en ook zeer regelmatig. Ook de tekst op deze pagina wordt uitgelijnd met behulp van text-align: jusitify.

Voorbeeld: P {text-align: justify;}

Text-decoration

Het decoreren van tekst is ook een mogelijkheid. Je kunt de tekst onderstrepen of doorstrepen. Als property gebruik je text-decoration.

  • underline
  • line-through

Vaak wordt text-decoration toegepast bij links op de pagina. Als je dan met de muis over een link gaat wordt de link onderstreept. Een voorbeeld van vind je hier rechts als je over de links van het menu gaat.

Text-transform

Mogelijke values:

  • capitalize
  • uppercase
  • lowercase
  • none

Capitalize houdt in dat elk woord een hoofdletter aan het begin krijgt.

Uppercase zorgt ervoor dat alle woorden met hoofdletters geschreven worden.

Lowercase zorgt ervoor dat alle woorden met kleine letters worden geschreven.

Standaard wordt text-transform op none gezet.
http://starkessays.com/online-essay-writer/