Regnery.net Internet

HTML CSS PHP MYSQL JQuery SEO – internetoplossingen

HTML element en attribuut

HTML bestaat uit elementen en attributen. Een HTML element en attribuut geeft de vorm van je site aan. Als je <p>…..</p> neemt, dan spreek je van elementen. Het eind van een tag laat je altijd zien met een / (forward slash). Soms mag je de eind tag weglaten. Bijvoorbeeld als je <input type=”text” /> neemt, dan geeft de forward slash het eind van de tag aan. Over het algemeen raad ik je aan om met een begin en eind tag te werken.

HTML element en attribuut

Veel elementen hebben attributen om het gebruik verder te specificeren. Een attribuut neem je altijd op in de openingstag. Als je <p id=”citaat”>…</p> gebruikt, dan is id=”…” het attribuut. Het attribuut neem je op in de openingstag.

[ad]

Anchor tag

Een ander voorbeeld is de <a href=”#”>…</a> tag. Hiermee maak je een link tussen verschillende pagina’s. Aan de anchor tag kun je attributen meegeven.

  • href: de url naar de pagina waarmee je een link wilt leggen (is verplicht).
  • title: omschrijving van de link.
  • target: _blank, _self, _parent, _top; geeft aan waar de pagina moet openen, in een nieuw scherm, zelfde scherm enzovoorts.
  • id/class: voor het opmaken van de anchor tag via CSS.