Regnery.net Internet

HTML CSS PHP MYSQL JQuery SEO – internetoplossingen

MYSQL opvragen gegevens

Je hebt in de eerste tutorial MySQL geleerd alle nodige gegevens voor het maken van een verbinding in een apart bestand te zetten. Aansluitend heb je geleerd een verbinding te maken met het databasesysteem en een database via PHP. Nu moet je nog leveren hoe MYSQL opvragen gegevens werkt.

MySQL opvragen gegevens uit de database

Om het even in herinnering te roepen, eerst het voorbeeld van de eerdere tutorial.

 <?php
$dbhost = “localhost”;
$db = “database”;
$username = “gebruiker”;
$dbww = “wachtwoord”;

mysql_connect($dbhost, $username, $dbww); mysql_select_db($db);
?>

De pagina met de variabelen heet verbinding.php. De pagina moet eerst door middel van include beschikbaar worden gemaakt. Pas dan kun je de variabelen in de pagina gebruiken. Om de daadwerkelijke verbinding te maken, maak je gebruik van de opdracht mysql_connect. Vervolgens moet je de juiste database selecteren met de functie mysql_select_db. 

Op de pagina van jouw keuze kun je vervolgens aan de slag om de juiste gegevens uit de database te gaan halen. Daarvoor heb je kennis van SQL ofwel Structured Query Language nodig. Het selecteren van informatie uit de database gaat via het commando SELECT * FROM tabelnaam; in SQL. Vervolgens moet je deze gegevens nog wel verbinden met de taal waarin je bezig bent. In ons geval dus met PHP. Dit gaat als volgt:

<?php
include (“verbinding.php”);    // vervolg van je site
$query = “SELECT * FROM tabelnaam”;
$result = mysql_query($query);
$array = mysql_fetch_array($result);
?>

In bovenstaand voorbeeld heb je de gegevens vanuit de tabel gehaald via de SQL opdracht SELECT. Aansluitend heb je de PHP functie mysql_query(); gebruikt om de gegevens te gaan verwerken in PHP. Via de functie mysql_fetch_array(); heb je de gegevens uit de database in een array gestopt. Nu kun je via PHP de gegevens verwerken en bewerken zoals jij dat wilt.