Regnery.net Internet

HTML CSS PHP MYSQL JQuery SEO – internetoplossingen

While loop

While loop

De While loop is een manier om een bepaalde handeling meerdere keren achter elkaar te laten uitvoeren. In het programmeren is dit onmisbaar. Vaak moet je bepaalde handelingen meerdere keren achter elkaar laten herhalen door je programma. Denk maar aan het voorbeeld dat je een database hebt met 20 artikelen. Je wilt dan alle 20 artikelen laten zien. Dit kun je regel voor regel programmeren, maar je kunt ook een loop gebruiken waardoor je maar één keer een regel hoeft te programmeren.

<?php
$nummer = 1;
while ($nummer <= 6) {
echo $nummer.'<br />'; 
$num++;} 
?>
  • Stap 1: je zet een variabele neer met een waarde één.
  • Stap 2: Zolang het nummer kleiner of gelijk is aam 6, moet je programma 1 bijplussen, totdat 6 is bereikt.

Via de $num++ zorg je ervoor dat je code elke keer het getal één bijplust. Dit is een simpel voorbeeld hoe je de software voor jou kunt laten werken, in plaats van dat jij moet werken.

Database

Als je data uit een database haalt, moet je een manier hebben om de data te verwerken naar variablen. Een van de manieren om dit te doen, is door middel van een while loop. Het volgende voorbeeld laat een heel simpel maar duidelijk voorbeeld zien van hoe het kan.

<?php 
// verbinding database 
mysql_connect("HOST", "USER", "PASSW");

// select database 
mysql_select_db("Test");

// haal data uit database 
$sql = mysql_query("SELECT * FROM vbdata");

// verwerk de data 
while($rij = mysql_fetch_assoc($sql)) {
echo $rij['id']; 
echo $rij['naam']; 
echo $rij['password']; 
}
?>

In dit voorbeeld heb je alle data uit de tabel vbdata gehaald. Vervolgens wil je de data terugzien op het scherm. Door slim gebruik te maken van de while loop kun je alle data op het scherm krijgen.

De mysql_fetch_assoc() functie haalt de data op als een array. Assoc staat voor associative en zorgt ervoor dat je de data kunt aanroepen met de naam van de kolom in de tabel vbdata. In dit geval heb je dus een tabel met drie kolommen, namelijk een kolom id, een kolom naam en een kolom password.

Doordat de data in een array staat, kun je nu door $rij['id'] de data uit de array halen.