Regnery.net Internet

HTML CSS PHP MYSQL JQuery SEO – internetoplossingen

Class BTW berekening

Class BTW berekening

Inmiddels weet je ongeveer wat een class is, maar de praktische toepassing ??? Om het principe van een class te doorgronden, daarom meteen maar het diepe in om te beginnen. Je gaat zelf een class BTW berekening aanmaken waarin je een bedrag exclusief BTW opneemt. Vervolgens berekent de class de verschuldigde BTW over dat bedrag.

Class BTW berekening aanmaken

Allereerst moet je een class aanmaken in je bestand. Dit doe je door de volgende syntax:

class berekenBTW {
  // variabelen declareren
  // methoden maken
}

In het voorbeeld heb je een eerste class aangemaakt. Hiermee kun je verder gaan programmeren. In de class wil je een berekening maken van het verschuldigde bedrag aan BTW over een bedrag exclusief BTW. Binnen een class heet dit opeens een method maar is eigenlijk gewoon een functie. Kortom, we gaan een functie maken…..

<?php
class berekenBTW {
private $_btw;
function setBtwInc($bedrag) {
  $this->_btw = ($bedrag * 1.19) - $bedrag;
 }
}
?>

Allereerst declareer je de variabele waarmee je gaat werken binnen de class. In dit geval is dit $_btw. De tekst “private” zorgt ervoor dat de variabele alleen binnen deze class is te gebruiken. Vervolgens maak je een functie waarin je een formule verwerkt met daarin de berekening van het verschuldigde BTW bedrag.

[ad]

Variabele $this->variabele

De variabele $this-> is een apart verhaal. Dit vraagt om uitleg. De $this-> is een zelfverwijzende variabele. Binnen de class kun je met $this de methods (functies) en properties (variabelen of eigenschappen) van het object benaderen.  In dit verhaal verwijst $this->_btw naar de uitkomst van de berekening van het BTW bedrag. De uitkomst van de functie hangt de class aan deze variabele.

Maar bovenstaande code geeft nog niets terug aan je site. Daarom moet je nog een functie toevoegen, namelijk de zogenaamde get functie.

<?php 
class berekenBTW { 
private $_btw; 
function setBtwInc($bedrag) {     
  $this->_btw = ($bedrag * 1.19) - $bedrag;     
 } 
function getBtwInc(){
  return $this->_btw;
 }
}
?>

In de bovenstaande code heb je nu een methode of functie gemaakt waarmee je de uitkomst van de berekening teruggeeft aan de variabele $this->_btw;.  Nu is het zaak om de class te gaan gebruiken in je site op een goede manier.

Tot slot nog een kleine opmerking over de $_btw en dan de underscore hier. Dit is een bepaalde afspraak om variabelen met een beperkt bereik (private of protected) aan te duiden binnen een class. Zo weet een andere programmeur wat er mogelijk is met deze variabele. Vooralsnog nu geen nadere uitleg over dit principe, dit komt later aan de orde.

De class gebruiken op je site

<?php
// maak een nieuw object met de class berekenBTW
$bedrag = new berekenBTW();
// geef de variabel waarmee je rekent door aan de class
$bedrag->setBtwInc(500);
// geef de uitkomst terug en schrijf het op het scherm
echo $bedrag->getBtwInc();
?>

Met deze code maak je tot slot de daadwerkelijke berekening met jouw variabele. En zie hier de tijdswinst als je wat uitgebreidere berekeningen gaat doen. De code van de berekening zit in een class en jij hoeft iedere keer alleen maar de class aan te roepen met drie regeltjes.

Je kunt zoveel instanties aanmaken van een class als je zelf wenst. Let er wel op dat je iedere nieuwe instatie of nieuw object aan een unieke variabele hangt. Anders krijg je natuurlijk een intern conflict binnen je site.