Regnery.net Internet

HTML CSS PHP MYSQL JQuery SEO – internetoplossingen

Class calculator

Class calculator

Om verder te gaan met het principe van classes en het programmeren van classes in PHP verder onder de knie te krijgen, heb ik hier een kleine class als voorbeeld neergezet. De class is een calculator of rekenmachine en laat vrij eenvoudig zien hoe het principe van classes werkt.

Voorwaarden class

De class moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De class moet keer op keer te gebruiken zijn als basis voor een rekenmachine. De lay out van de rekenmachine mag niet vanuit de class zijn bepaald, maar moet door de designer kunnen worden gemaakt.

De class moet getallen kunnen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. De basis vormt steeds twee getallen.

[ad]

Class rekemachine

<?php
/**
  *  Regnery.net - 2012: http://regnery.net/classcalculator/
  *  Class rekenmachine PHP
  */ 

class Calculator {    
private $numb01;  
private $numb02;    

function setOptel($numb01, $numb02) {   
  $this->add = $numb01 + $numb02;  }    

function getOptel(){   
  return $this->add;  }    

function setAftrek($numb01, $numb02) {   
  $this->aftrek = $numb01 - $numb02;  }

function getAftrek(){   
  return $this->aftrek;  }    

function setMaal($numb01, $numb02) {   
  $this->maal = $numb01 * $numb02;  }

function getMaal(){   
  return $this->maal;  } 

function setDeel($numb01, $numb02) {   
  $this->deel = $numb01 / $numb02;  } 

function getDeel(){   
  return $this->deel;  }  
} 
?>

De class is nu klaar. De cijfers waarmee je wilt rekenen, geef je door aan de class via de variabelen $numb01 en $numb02. Aansluitend maak je vier functies voor het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen van de cijfers. Via de set functie maak je de berekening iedere keer. Via de get functie krijg je de uitkomst terug van de berekening.

Nu kun je de class gaan gebruiken. Hierna zal ik de code laten zien waarmee je dit kunt doen.

<?php
$reken = new Calculator();
$numb01 = 10; 
$numb02 = 5;

$reken->setOptel($numb01, $numb02); 
$reken->setAftrek($numb01, $numb02); 
$reken->setMaal($numb01, $numb02); 
$reken->setDeel($numb01, $numb02);

echo $reken->getOptel()."<br />"; 
echo $reken->getAftrek()."<br />"; 
echo $reken->getMaal()."<br />"; 
echo $reken->getDeel()."<br />";
?>

Allereerst instantieer je een nieuw object van de class Calcalutor via een variabele met daarachter het keyword new en de naam van class waar je gebruik van wilt maken.

Aansluitend geef je de variabelen een waarde mee om berekeningen mee uit te voeren. Deze waarden geef je door aan de class via de set functie. En via de get functie krijg je deze aansluitend weer terug.

Vervolg…

De class is zeer simpel en kan natuurlijk nog veel mooier worden uitgewerkt. Je kunt een rekenformulier maken waarin je de bezoeker zelf de waarden kunt laten invullen. Als je wat handiger bent, kun je met JQuery een mooi ontwerp voor een rekenmachine  maken.

De class opbouw is robuust genoeg om de rekenmachine verder te bouwen en door te ontwikkelen.