Regnery.net Internet

HTML CSS PHP MYSQL JQuery SEO – internetoplossingen

If Condities

If Condities

Met PHP kun je via if condities of voorwaarden een programma schrijven. Als je een programma of site schrijft, wil je aan de hand van bepaalde beslissingen je bezoeker een kant opsturen. Daarvoor heb je condities nodig. Hoe werkt dit?

if( … )

Een makkelijk begin is het if statement. Als aan de voorwaarde is voldaan, geeft de code true als waarde terug en voert PHP de code uit. Voldoe je niet aan de voorwaarde, dan zal de code false teruggeven als waarde en negeert PHP de code.

Voorbeeld:
<?php if ($vara > $varb)   echo "a is groter dan b"; ?>

Alleen als de variabele A groter is dan de variabele B zal PHP de tekst “a is groter dan b” op het scherm zetten.

[ad]

if (…) { } else { }

Vaak is het niet voldoende om simpelweg het if(..) statement te gebruiken. Als een bepaalde voorwaarde false is, wil je misschien wel een ander stuk code uitvoeren of een bericht laten zien. In dat geval  gebruik je een if(…) { true } else { false } statement.

Voorbeeld: 
<?php 
if ($vara > $varb){ 
echo "a is groter dan b"; 
} else {
 echo "b is groter dan a";
} 
?>

Als de uitkomst van de conditie true is, voert PHP het eerste deel uit van de controle structuur. Als de uitkomst false is, slaat PHP het eerste deel van de controle structuur over en voert het tweede deel uit.

if (…) { } elseif (…) { } else { }

Soms volstaat een if(..) { } else{ }  stament niet, bijvoorbeeld omdat je nog een of meerdere voorwaarden wilt aflopen voordat je tot het eind komt van je controlestructuur. In dat geval gebruik je bijvoorbeeld de if(..) { } elseif (..) { } else { } structuur in je programma.

Voorbeeld: 
<?php if($vara > $varb){ 
echo "a is groter dan b"; 
} elseif($vara == $varb) {
echo "a is gelijk aan b"; 
} else { 
echo "b is groter dan a"; 
} 
?>

Je kunt hiermee eindeloos variëren in je programmeerwerk. Het eerste elseif (…)  statement dat als waarde true doorgeeft, voert PHP uit en de rest van de code daarachter in het if – blok niet meer.