Regnery.net Internet

HTML CSS PHP MYSQL JQuery SEO – internetoplossingen

PHP array

Een variabele bestaat uit één waarde. Niet altijd is het handig om slechts één waarde te kunnen koppelen aan één variabele. De array vult dit gat op. In een array kun je meerdere waarden tegelijk kwijt.

PHP Array algemeen

PHP is zeer gemakkelijk als het gaat om arrays. In beginsel hoef je geen array te definiëren. Als je een variabele een index geeft, dan herkent PHP het al als een array.

$var[1] = "Maandag";
$var[2] = "Dinsdag";
$var[3] = "Woensdag";
echo 'Vandaag is het '.$var[1].' en '.$var[3].' is het overmorgen';

Een andere wijze om een array te definiëren is het gebruiken van een array functie. Stel dat je het voorbeeld als hiervoor via een array functie opschrijft, dan ziet dat er als volgt uit:

$dagen = array('Maandag', 'Dinsdag', 'Woensdag');
echo $dagen[0];

Je array heb je nu gedefinieerd in de array(); functie. Vervolgens declareer je tussen de aanhalingstekens de waarde die je wilt gebruiken in je array, in dit geval de dagen van de week. Als je dan vervolgens een waarde uit de array wilt halen, dan moet je beginnen te tellen bij nul. Vandaar dat echo $dagen[0]; zo staat weergegeven, daarmee laat je maandag zien op je scherm.

Array uitleg

Een array bestaat in basis uit twee onderdelen, een index (key) en een variabele. Met de index kun je de juiste variabele uit de array halen en gebruiken binnen je site. De eerste index in een array start altijd bij 0 (nul). Als je in een array zeven dagen van de week opneemt, dan heeft de eerste dag de index [0].

Je kunt zelf de variabelen in een array een andere index geven. Dit doe je als volgt:

$dagen = array(1 => 'Maandag', 2 => 'Dinsdag', 3 => 'Woensdag');

Je kunt ook volstaan door alleen de waarde Maandag een nieuwe index [1]  te geven. Iedere volgende index loopt dan steeds met 1 op. Dit is uiteindelijk wat je zelf het meest pleziering vindt lezen. Denk eraan dat jij over een tijd je eigen script nog steeds moet kunnen begrijpen. Naar mijn mening is dan de gehanteerde schrijfwijze plezieriger om te begrijpen.

Associatieve array

Associatieve arrays zijn arrays waar je de index niet via een cijfer definieert, maar via een letter of woord. Dit doe je als volgt:

$dagen = array("a" => "Maan", "b" => "Dins", "c" => "Woens");
echo $dagen[b];

In bovenstaand voorbeeld laat je Dins op het scherm zien. Deze wijze van opschrijven van een array kan soms gemakkelijk zijn. Als je verder gaat en met een database gaat werken, zul je veel met dit soort arrays in aanraking gaan komen. De naam van de kolom zal dan de index zijn waarmee je variable uit de database haalt.