Regnery.net Internet

HTML CSS PHP MYSQL JQuery SEO – internetoplossingen

php – Variabelen

PHP Variabelen

Variabelen in PHP zorgen ervoor dat je dynamische sites kunt bouwen. Een variabele is een gegeven dat niet vantevoren vaststaat. Je kunt deze variabele elke keer een andere waarde geven. Als je bijvoorbeeld een variabele naam pakt, is de naam elke keer weer anders. Iedere bezoeker heeft een eigen naam bijvoorbeeld.

<?php
$voornaam = "Piet";
$achternaam = "Hein";
echo $voornaam."<br />";
echo $achternaam;
?>

[ad]

Bovenstaand voorbeeld laat zien hoe je gebruik maakt van variabelen binnen PHP. Eerst maak je de variabele voornaam en geef je deze de waarde Piet. Vervolgens maak je de variabele achternaam en geef je deze de waarde Hein. Tot slot geef je met het commando echo ‘..’; de variabelen weer op je scherm.

Zoals je ziet, hoef je niet het soort variabele (int of string) te declareren. Je kunt direct een waarde toekennen aan de variabele.

Soorten variabelen in PHP

In PHP kun je allerlei soorten variabelen hebben. Een variabele kan uit letters of uit cijfers bestaan.  Afhankelijk van wat voor soort variabele je maakt, is de schrijfwijze anders.

Voor een variable met een getal is de schrijfwijze $getal = 10; waarbij je dus geen aanhalingstekens gebruikt. Maak je een variabele met een stuk tekst (een string), dan is de schrijfwijze $naam = “Pietje Bell”; waar je wel aanhalingstekens gebruikt.

In tegenstelling tot veel andere programmeertalen is PHP erg vergevingsgezind en hoef je niet perse variabel te definiëren voor je deze gebruikt. PHP gaat daar erg flexibel mee om. Goed programmeerwerk vereist soms wel dat je eerst variabelen definieert. Bij later onderhoud of aanpassing van je programmeerwerk maakt dit het leven weer wat makkelijker.

Schrijfwijze variabele

Een variabele start altijd met een $ (dollar) teken en vervolgens de naam van de variabele.  De naam van de variabele start altijd met een letter of een _ (underscore) en een letter. De naam van de variabele mag verder wel cijfers bevatten. Speciale tekens in een variabele naam mag niet.