Controle structuren

Om de computer opdrachten uit te laten voeren, heb je controle structuren nodig. Iedere programmeertaal heeft dit. PHP dus ook. Door te checken of een bepaalde voorwaarde is voldaan, kun je de computer opdracht geven iets te doen. De meest simpele manier is de volgende.

<?php 
$naam = 'Jack';
$groet = 'Hallo';

if ($naam !== ''){
$groet = 'Welkom terug, ' . $naam;
}
?>

<h2>Winkelplaza</h2>
<h3><?= $groet ?></h3>

Uitleg code

Het if… statement controleert of de variabele $naam een waarde heeft. Is deze leeg? Dan slaat PHP de code over. Dan is de groet alleen Hallo. Is de variabele $naam wel gevuld? Dan zal de groet Welkom terug, Jack zijn. En zo simpel kan het leven soms zijn.

Alleen hebben we behoefte aan meer opties. De volgende controle structuur is het If…Else… statement. We kunnen de structuur daarmee wat extra slim maken.

<?php
$naam = 'Jack';

if ($naam !== '') {
$groet = 'Welkom terug, ' . $naam; 
} else {
$groet = 'Hallo';
}
?> 

<h2>Winkelplaza</h2>
<h3><?= $groet ?></h3>

Uitleg code

We hoeven maar 1 variable te vullen, de rest laten we over aan de computer om te bepalen. Als we de variabele $naam vullen met een waarde (in dit geval dus Jack), dan zal de computer beslissen om Welkom terug, Jack te laten zien. Laten we de variabele $naam leeg, dan zal de boodschap van de computer Hallo zijn.

Nog steeds is het misschien niet heel complex, maar de codes laten wel zien hoe je langzaamaan een structuur opbouwt waarmee je de computer beslissingen laat nemen zonder dat jij daar nog voor nodig bent.