Array in PHP

Een array is een belangrijk onderdeel van programmeren. Een array is een verzameling gegevens in een lijst. Klinkt abstract? Klopt. Daarom vraagt dit veel oefening en simpelweg veel voorbeelden volgen en zelf uitwerken. Maar voor bijvoorbeeld gegevens uit een database halen is een array onmisbaar. En voor andere onderdelen kan een array heel praktisch zijn om te gebruiken. Laten we maar snel starten met het begin. Hoe ziet een array eruit in PHP?

<?php
$auto = array("BMW", "Tesla", "Volkswagen");
echo $auto[2];
?>

In bovenstaand voorbeeld maak je een variabele $auto aan met vervolgens een aantal merken. Vervolgens kan je het gewenste merk ophalen met de juiste index. In dit geval haal je Volkswagen op en schrijf je op het scherm. Let op dat dit een zogenaamde indexed array is en dat de index start op 0.

Uiteraard kun je dit zelfde ook via variabelen doen. Maar stel je voor dat je alle merken hebt, hoe houd je dan je code nog praktisch en leesbaar? Daar komt de array() functie super gelegen. Want heb je eenmaal een array, dan biedt PHP diverse functies om iets te doen met deze variabelen in je array.

Associative array

Naast een zogenaamd indexed array heb je ook een associative array. In een associative array gebruik je een naam als index en niet een getal. Je kunt zelf een associative array bouwen op 2 manieren.

$persoon = array("Bram" => "40", "Piet" => "45", "Klaas" => "50");

of

$persoon['Bram'] = "40";
$persoon['Piet'] = "45";
$persoon['Klaas'] = "50";

echo "Klaas is " . $persoon['Klaas'] . "jaar oud.";

Bij deze geldt hetzelfde als bij een indexed array. Stel je voor dat je honderden namen hebt en dat je deze wilt gebruiken, dan wil je geen honderden variabelen gebruiken. Stel dat je ergens halverwege dan een komma verkeerd hebt staan, kom er dan maar achter waar de fout zit. Programmeren komt er eigenlijk op neer om een zo simpel mogelijke weg te kiezen om zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen. Begin je met databases dan ontkom je niet aan arrays. Vandaar dat we de basis zo goed als mogelijk willen leggen om er later veel plezier van te krijgen.