Functions

Het voordeel van programmeren is dat je de computer repeterende handelingen kunt laten verrichten. Wil je achter elkaar getallen optellen? Dan is het zonde om iedere keer dezelfde code te herhalen. De snelheid maar ook de leesbaarheid van je code gaat dan snel achteruit. Zeker als de taken wat complexer zijn. PHP bied je als een volwaardige programmeertaal de mogelijkheid mooie functions te bouwen.

Code voor function

Met PHP kun je snel zelf functions gaan bouwen. Wij gebruiken expres het Engelse woord function om er zon snel mogelijk aan te wennen. Je eerste commando aan PHP voor het bouwen is namelijk het woord ‘function’. Daarna geef je de function een naam en eventueel variabelen mee. Binnen de function geef je aan wat je wilt doen met deze variabelen en geef je via ‘return’ de uitkomst terug.

<?php
function add($a, $b) {
return $a + $b;
}
echo add(2,3);
?>

In onze eerste function hoef je nu voortaan alleen maar de variabelen aan te geven waarmee je wilt rekenen. Je function doet de rest. Het woord ‘return’ geeft aan dat de code teneinde is en geeft de uitkomst door. Met dit voorbeeld kun je nu doorbouwen naar een volwaardige calculator.

Om te voorkomen dat je bezoekers misbruik gaan maken van je site, kun je aangeven in de function wat je voor variabele terug wilt zien. Vanaf PHP 7 kun je dit doen door declare(strict_types=1); mee te nemen in je code.

<?php declare(strict_types=1); 
function add(int $a, int $b){
return ($a + $b);
}
echo add(5, 4);
?>

Nu verwerkt je script alleen integers (int) als values in je functions. Probeer je een float (getal met komma) erdoor te drukken, dan geeft je script een foutmelding en verwerkt het niets. Op deze manier bouw je dus wat extra veiligheid in tegen kwaadwillende bezoekers.

´╗┐Open document settingsOpen publish panel

  • Page