PHP formulier simpel

<?php
if(isset($_POST['submit'])){
$groet = $_POST['hallo'];
echo $groet;
}
?>

<form method="post">
<table>
<tr>
<td>Input:</td>
<td><input name="hallo" /></td>
</tr>
<tr><td colspan="2"><button type="submit" name="submit">Verzend</button></td></tr>
</table>
</form>

Heel simpel voorbeeld van een formulier in PHP en hoe je de input kunt verwerken. Dit voorbeeld gaat volledig voorbij aan beveiliging en dient alleen als oefening. In een praktijk formulier dien je altijd de input van een derde op te schonen voordat je er ook maar iets meedoet. Dit volgt in een later voorbeeld.

Het formulier verstuurt via Superglobal $_POST de gegevens. Deze lees je uit als de submit knop is ingedrukt. De PHP functie isset() checkt of er op de knop is gedrukt voor je. Zo ja, dan verwerkt PHP de input en zet de ingegeven tekst op het scherm. Via de “name” attributen geeft PHP de input als variabele door en verwerkt deze.